20 Характеристики на предприемача - Какви са ключовете за успеха?

20 характеристики на снимка на предприемач

Предприемачите са уникални, имат специални качества, но ключът към техния успех се крие във взаимоотношенията, които култивират.


Като разгледаме по-отблизо характеристиките на един предприемач, можем да ги възпитаваме в себе си.

Всички искаме ръба в собствения си успех.

Ето защо сме очаровани от тези, които са постигнали това, към което се стремим. Така че най-добрият начин да разберете това, което другите са използвали за успеха си, е да проучите кои са те и какво ги кара да отметнат.

Въпреки че тези черти са без пол, проучванията показват, че особено жените предприемачи иматпо-положителни чертикато силна инициатива, добър здрав разум, способност за критично мислене и умения за вземане на решения. Те могат да бъдат много агресивни в постигането на целите си и да имат твърда решимост да успеят. (източник)


Има различни разбирания за истинското значение на предприемачите, но това, което е последователно, е товапредприемачите намират нужда и я изпълват обикновено със значителна инициатива и риск.Гладът за решаване на проблем и поемането на реален риск са нещата, които създават предприемач.„Предприемачът е новатор, създател на работни места, който променя играта, бизнес лидер, разрушител, авантюрист.“ -Ричард Брансън


Характеристики на един предприемач

Енергични

Според нашите източник проучване предприемачите са много енергични. Високата им енергия е завистлива! Когато сте запалени по това, което създавате, ще искате да започнете възможно най-скоро. Сутрешните навици на предприемачите показват, че те планират, подготвят и изпълняват. Мнозина стават преди зазоряване, за да започнат деня си и тези навиците са пряко свързани с техния успех .

Има испешност, която предприемачите са наясно. Трябва да работите усилено, защото е гарантирано, че има някой друг, който работи също толкова усилено или скоро и скоро ще ви щракне по петите. Трябва да продължите да се движите и тази спешност ви пречи да спрете.


Как да разберете какво ви е страстно? Ние имаме приложими стъпки за да дестилирате това, което ВАС дава енергия за създаване.

Самоуверен

Предприемачите взематотговорност за своите действия. Те знаят, че техните решения определят пътя на бизнеса. Те разчитат на себе си, за да изпълнят целите, които са си поставили. Трябва да се доверите на себе си и на инстинктите си, за да започнете и да развиете своето творение.

В крайна сметка се изграждат екипи, но това все пак ще лежи на вашите плещи.

Притежават вътрешен самоконтрол

Вътрешният самоконтрол означава практикуване на сдържаност над вашитеемоции, действия и желания. Тези важни характеристики на предприемача са в способността да прави положителен избор,да мислим преди да действаме. Успехът изисква внимателно обмисляне.


Хората, с които сте в бизнес, трябва да знаят, че можете да бъдетедоверени и разчитани. Контролът върху емоциите ви показва, че може да ви се довери да се справяте със ситуации и няма вероятност да се откажете от стрес.

Шансовете са, че ще се сблъскате с много проблеми и трудности, с които ще трябва да се справите със самоконтрол. Охладете под налягане, както се казва. Може да искате да реагирате по начин, който не е продуктивен, но вашите по-добри ангели ви изтеглят от ръба!

20 характеристики на блог за предприемачи

Постоянство

Да си предприемач е трудно, изисква повече от теб, отколкото си мислеше, че можеш да дадеш. Ето защо трябва да издържите, да се върнете нагоре, защото ЩЕ бъдете съборени. Нещата няма да се получат. Ето защо не е необичайно предприемачите да се провалят на няколко стартиращи компании преди успех.

Без провал няма успех. От грешките си научавате повече, отколкото всяка воля от успеха. Повечето предприемачи сапламнал непознат път, което означава, че трябва да разберат много неща, които санапълно уникален.

Принудени да влияят на другите

Какво е вашето основна мотивация ? Каква е вашата движеща сила? Много предприемачи изпитват глад и горещо желание да създават, изграждат и растат. Те са принудени да правят разлика и да влияят на другите.

Трябва да иматемного силна мотивация, независимо дали става въпрос за пари, контролиране или създаване на нещо значимо, което трае. Без това няма да можете да поддържате инерцията, необходима, за да преминете през трудните времена.

Възможност за фокусиране

Вдъхновението, което предприемачът има за даден бизнес, трябва да бъде последванопоследователно внимание и намерение. Много предприемачи имат различни начини да им помогнат да се съсредоточат. Много правятда правите списъциисъздайте джобове на времетокъдето се фокусират върху един елемент от списъка си.

Понякога най-добрият начин е да погледнете седмицата си и да планирате конкретни задачи, които трябва да бъдат изпълнени, и времето, което ще отделите за тях. Проверявайте имейла само в определени часове иизчистете ума си, като упражнявате, медитирате или се разхождате.

Ще трябва да намерите начини за товаработа за тебза да прекарате по-голямата част от времето синай-важните неща.

Уверени в способностите си

Те вярват, че могат да успеят и са уверени в своите способности. Това по никакъв начин не означава, че те знаят всичко, а по-скоро всичко, което не знаятте могат да се научат. Те ще го разберат. Просто продължете напред и вземете мерки. Има една поговорка, ”Не позволявайте на съвършеното да бъде враг на доброто. '

Предприемане на действия = повишена увереност = успех

Някои начини да станете по-уверени е да смекчите негативния си разговор за себе си. Може да не сте там, където искате да бъдете….Още.Още не си там, но вие ще бъдете. Стъпка по стъпка.

Разбирам как този „един“ отрицателен коментар или лошият преглед на „един“ човек боли. Има, но трябва да намерите начин да получите по-дебела кожа. Намерете начин да понесете градивна критика и да взривите хейтърите.

Практика.

Гъвкав и отворен за промяна

За да имате нужда от гъвкавостда преодолееш препятствия. Нещата се променят и възникват проблеми, така че, както се казва, 'Ако не се огънете, ще се счупите.'

Никога не се отказвай! Винаги чуваме тази мантра, но липсва компонент.Не се отказвайте, но постоянно преоценявайте и ако е необходимо, завъртайте.

Хората непрекъснато си правят проблеми с това. Те не променят първоначалната идея, защото са свързани лично или емоционалнотази идея.Това може да доведе донеда можеш да видиш как стоят нещататрябва да се промени.

Трябва да сте отворени за промяна, особено ако продуктът или идеята не са били тествани на пазара или пазарът може да се е променил.Състезателите идват бързо и яростно, така че гъвкавостта е много важна.

Авантюрист

В това учение това показва, че мъжете и жените предприемачи мислят за риска по различен начин. И двамата поемат риск, само в различна степен.

Рискът се основава наинтерпретацияна външни събития и обстоятелства. Изследванията показват, че предприемачите са по-добри в определянето на рискапотенциал срещу наградаи са в състояние да управляватнесигурностсвързани с риск.

Способността да поема рискове е основна характеристика на предприемача.

Учещ се през целия живот

Да бъдеш учещ през целия живот означава, че разбираш, че имавинаги повече за научаване. Никога не сте готови. Ученето от чуждия опит е безценно.

Повечето предприемачи са безкрайно любопитни.

Катоспециализирани знанияот вашата област е необходимо на всеки предприемач. Познаване на предметиизвън вашето полепомага да оформите своя мисловен процес, като разглеждате ситуациите и света по различни начини.

Ето защо много технологични компании наемат хора, които са учили по хуманитарни или творчески изкуства. Това носи по-широка картина в техния технологичен свят. Същото важи и за други области и за да станете по-добре закръглена личност, която разбира връзката ни с по-широкия свят около нас.

Решително

След като съберете всички необходими данни, трябва да можете да „просто го направи. ' Никога няма да разберете всичко и никога няма да е идеалното време. Но да бъдете решаващи изисква след като разполагате с достатъчно количество информация, дори и да не е перфектна, можете да направите aрешение.

Ще трябва да дойдете на място, където сте достатъчно уверениизбирам. В бизнесатолкова много е неизвестноно нищо никога няма да бъде постигнато, ако не можете да вземете твърди решения, за да продължите напред.

Нерешаването все още е решение иобикновенопо-лошо решение от избора! Трябва да правиш това, което ситрябваза да не се засмуквате„Парализа чрез анализ.“

Ефективен комуникатор

Предприемачтрябва да бъде ефективен комуникатор .Тази много важна характеристика на предприемача е от съществено значение за успеха. Как иначе ще можете да убедите инвеститор да инвестира? Или как ще можете да изградите екип от страстни хора?

Трябва да слушате и да говорите с потенциалните си клиенти, за да разберете какво искат и какможете да им помогнете. Ефективната комуникация е абсолютно необходима или никой няма да разбере какво стеопитвайки се да постигне.

Комуникационни умения за овладяване на предприемачите.

Съпричастен

Нуждаете се от съпричастност, за да можете да разберете вашия потребител или клиент. Трябва да можете да се поставите в техните обувки и в обувките на вашите екипи. Работата с много личности е предизвикателствосъпричастността ще ви помогне да разпръснете ситуациипреди да станат по-големи проблеми.

Ако изглежда, че предприемачът трябва да бъде добре закръглен, това е правилно, освен ако не наеме човек, който има товасъществено качество. За да успее всеки лидер, емпатията трябва да бъде важна част или техния характер.

характеристики на снимка на предприемач

Находчиви

Това е личностна черта, която позволява на човек да създава решения с ограничени ресурси. Находчивостта означава, че ставате креативни и намирате възможности.

Осъществяване на полезни контакти, намиране на уникални решения.Намерете начин.Вие сте въображаеми и обръщате идеи на главите им, за да намерите решението.

Толкова често чувате за компания, която се занимава с творчество, за да свърши нещата и се оказва, че е таканай-хубавото нещоза компанията. Това може да означава да предложите на подизпълнител възможен процент, вместо да получите предварително заплащане. Има начини да привлечете хората да свършат нещата вместо вас, просто трябвамисли нестандартно.

Творчески

Ако искате да прекъснете, трябва да проявите креативност към решенията си за проблемите, пред които са изправени вашите клиенти. Да бъдеш креативен е да намираш нови решения на стари проблеми, използвайки aразличен подход.

Airbnb завладява хотелиерската индустрия и я трансформира заедно с Uber за таксиметровата индустрия. Креативността е необходима за находчивостта или за новаторство, което позволява на бизнеса да може да се адаптира и непрекъснато да се подобрява.

Иноватор

Да си новатор е да си въобразяваш неща, които вече съществуват, и да изтласкваш миналата конвенционална мъдрост. Това изисква да разглеждате проблемите по начин, който ще донесе голяма полза или ще опрости начина на правене на нещата.

Създавате нещо, което хората дори дори не знаят, че се нуждаят. Ето защо иновациите са толкова ценени, защото когато се съберат, могатпромени света.

„Иновациите правят разлика между лидер и последовател.“ - Стив Джобс

Самосъзнаващ се

Какви са вашите силни и слаби страни? Саморазсъжденията са необходими, за да се осъзнаете. Получаването на обратна връзка от ценени приятели може да помогне да се определят области, върху които може да се наложи да се работи. Трябва да знаешкога да делегирате на други областите, където може да ви липсва.

Най-добрият начин да съсредоточите чувствата и мислите си е да списание. Журналирането ви принуждава да бъдете конкретни с вашите мисли и емоции и да ги етикетирате. Ако правите това ежедневно, ще можете да видите прогресия инаучете толкова много повече за себе си!

Повярвайте, че те са отговорни за собствената си съдба

„Ако трябва да бъде, зависи от мен.“ Това е всичко,вие контролирате живота си. Изборът, който правите или не, определя резултата. Твърдо е убедено, че отговорността е на вас. Дори когато имате помощ или екип, това все още е такатикоето прави последния разговор.

В този начин на мислене и вярване има сила.

Възприемане за идентифициране на бизнес идеи

Някои предприемачи могат да забележат софтуера или платформата, които имат много потенциал. Ето какво означава да бъдеш постоянно в търсене на това, което се случва и предстоиза да можете да яхнете вълната.

Всички познаваме хора, които станаха огромни, защото те бяха един от тяхпървият.Първите You-tubers, Instagrammers или новатори като Mark Zuckerberg, които видяха потенциала в сайта „Hot or Not“ и създадоха Facebook. Предприемачите трябва да погледнат в бъдещето и да видят началото на тенденциите, които се формират.

Повечето предприемачи са неспокойни и търсят нови предизвикателства.

Търсете възможности и решения

Те са мечтатели. Те могат да намират и използват възможностите. Предприемачът трябва да има ясни намерения къде иска да отиде. Предприемачите имат ясно определена цел и фокус върхупостигнете тези цели. Намирането на пътя може да отнеме някои опити и грешки, но те виждат края на играта и възнамеряват да стигнат дотам.

Познавате ли се в тези характеристики на предприемач? Природни ли са или трябва да се работи върху тях? Всичко, което е необходимо, ерешителност да се култивират тези качествав себе си. Никой не е перфектен, всички ние сме в процес на работа.

Целта е да бъдем малко по-добри утре от днес

и се надяваме да се опитаме да създадем нещо, което прави света по-добро място, какво по-добро от това?

характеристики на предприемач

Защо връзките са ключът към успеха

Връзките са жизненоважни в бизнеса и живота, за да създадат смислени връзки.

Трябва да установите страхотни работни взаимоотношения с околните. Колкото повече хора са инвестирани във вашия успех, толкова по-добри работници / партньори ще бъдат те.Без положителни отношения няма да имате бизнес. Вашите работници, партньори, клиенти трябвакойтоза вашата визия.

Имате ли нужда от екип? Не, но все пак имате нужда от други, за да успеете. Може ли самостоятелният предприемач да има огромен успех? разбира се! но това не означава, че не се нуждаят от многовръзките да успеят.

Без тези взаимоотношения не можете да изградитемрежи или система за поддръжка. Трябва да имате връзки, за да разберете кои са вашите клиенти и какво искат. Това знание е жизненоважно и ключът към успеха.

„Талантът печели игри, но работата в екип и интелигентността печелят шампионати.“ - Майкъл Джордан

Ползите от стартирането на блог

Много хора искат да бъдат самостоятелни предприемачи, но не са сигурни откъде да започнат. Също така вярвам, че всеки предприемач или бизнесмен може да бъде добре обслужен с блог. Има много неща, които можете да научите за потенциалните си клиенти, като използвате този метод.

Изграждането на бизнес е като да съставиш пъзел. Създаването на блог може да бъде само една от тези части от пъзела.

Един от най-добрите източници, за да научите как блогването може да помогне на вашето предприемаческо пътуване, Проблогър е богата информация за предимствата и как да започнете да подобрявате бизнеса, който искате да създадете.

30 Предприемачески цитати

„Ако се опитахме да измислим добра идея, нямаше да можем да измислим добра идея. Просто трябва да намерите решението на проблем в собствения си живот. '

-Брайън Чески, Airbnb

„Щастието е тайната съставка за успешния бизнес. Ако имате щастлива компания, ще бъде непобедим. '

-Ричард Брансън

„Каквото и да може умът да замисли и да повярва, умът може да постигне.“

- Наполеон Хил

„Урокът, който научих и следвам през целия си живот, е, че трябва да опитаме и да опитаме и да опитаме отново - но никога да не се отказваме!“

- Ричард Брансън

„Провалът е просто място за почивка. Това е възможност да започнем отново по-интелигентно. '

- Хенри Форд

„Всеки път, когато заявявате какво искате или вярвате, вие сте първият, който го чува. Това е послание както за вас, така и за другите за това, което мислите, че е възможно. Не си слагайте таван. '

- Опра Уинфри

„Начинът да започнете е да спрете да говорите и да започнете да правите.“

-Уолт Дисни

„Най-ефективният начин да го направите е да го направите.“

- Амелия Ърхарт

„Една от огромните грешки, които хората правят, е, че се опитват да наложат интерес върху себе си. Не избирате страстите си; страстите ви избират вас. '

- Джеф Безос

„Най-трудното е решението да се действа, останалото е само упоритост.“

- Амелия Ърхарт

„Да си предприемач не е само длъжност и не е само да създадеш компания. Това е състояние на ума. Става въпрос за това да видите връзки, които другите не могат, да се възползвате от възможностите, които другите няма, и да създадете нова посока, която другите не са.

- Тори Бърч

предприемач цитира снимка

„Когато изглежда, че всичко върви срещу вас, не забравяйте, че самолетът излита срещу вятъра, а не с него.“

- Хенри Форд

„След двадесет години ще бъдете по-разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото от онези, които сте направили. Така че изхвърлете болините. Отплавайте от безопасното пристанище. Хвани пасатите в платната си. Разгледайте. Мечта. Открийте. '

- Марк Твен

„Мразех всяка минута тренировка, но казах:„ Не се отказвай. Страдайте сега и изживейте остатъка от живота си като шампион. '

- Мохамед Али

„Независимо дали мислите, че можете, или мислите, че не можете - прави сте.“
- Хенри Форд

„Логиката ще ви отведе от А до Б. Въображението ще ви отведе навсякъде.“

- Алберт Айнщайн

„Не се научавате да ходите, следвайки правила. Учиш се, като правиш и падаш “.
- Ричард Брансън

„Убеден съм, че около половината от това, което разделя успешните предприемачи от неуспешните, е чисто постоянство.“
- Стийв Джобс

„Успехът върви от провал към провал без загуба на ентусиазъм.“

- Уинстън Чърчил

„Не съм се провалил. Току-що намерих 10 000 начина, които няма да работят. '
- Томас Едисон

„Правете каквото можете, където сте, с това, което имате.“

- Теодор Рузвелт

„В живота ти трябва или вдъхновение, или отчаяние.“

- Тони Робинс

„Ако не можете да правите велики неща, правете малки неща по чудесен начин.“

- Наполеон Хил

„Ще го направим. Тъй като Бог е моят кървав свидетел, аз съм склонен да го накарам да работи. '

-Илон Мъск

„По-голямата опасност за повечето от нас се крие не в това да поставим целта си твърде високо и да не постигнем кратко, а в твърде ниската цел и да постигнем целта си.

- Микеланджело

„Успехът е да получиш това, което искаш. Щастието е да искаш това, което получаваш. '
- Дейл Карнеги

„Предприемачеството не е просто етикет - това е начин на живот.“

- Ричард Брансън

„Повечето велики хора са постигнали най-големия си успех само с една крачка отвъд най-големия си провал.“
-Наполеон Хил

„Ако не се смущавате от първата версия на продукта си, стартирахте твърде късно.“

- Рийд Хофман

„Човекът, който може да накара вашия бизнес да успее, не е инвеститор или дори ментор, това сте вие.“

-Ричард Брансън

Книги за предприемачество

Избрахме някои класически и нови книги, които саНай-доброто от най-добротоза предприемачеството. По-долу са асоциирани връзки на Amazon. Това означава, че ако решите да купите, без никакви допълнителни разходи за вас получаваме малък процент. Наздраве!

Смачкайте го!: Как великите предприемачи изграждат своя бизнес и влияние - и как можете, издание Too Kindle
от Гари Вайнерчук

Четирикратният автор на бестселъри в Ню Йорк Таймс Гари Вайнерчук предлага нови уроци и вдъхновение, извлечени от опита на десетки инфлуенсъри и предприемачи, които отхвърлиха предвидимия корпоративен път в полза на преследването на мечтите си чрез изграждане на процъфтяващ бизнес и изключителни лични марки.

Lean Startup: Как днешните предприемачи използват непрекъснати иновации, за да създадат радикално успешен бизнес
от Ерик Рийс

Ерик Рийс определя стартъп като организация, посветена на създаването на нещо ново в условия на изключителна несигурност. Това е точно толкова вярно за един човек в гараж или група опитни професионалисти в заседателната зала на Fortune 500. Общото между тях е мисията да проникнат в тази мъгла на несигурността, за да открият успешен път към устойчив бизнес.

Как да спечелим приятели и да влияем на хората от Дейл Карнеги

Солидният, изпитан от времето съвет на Дейл Карнеги изведе безброй хора нагоре по стълбата на успеха в техния бизнес и личен живот. Един от най-новаторските и вечни бестселъри за всички времена „Как да спечелим приятели и влияние“.

Помислете и забогатейте: Бестселърът на забележителност, сега преработен и актуализиран за 21-ви век
от Наполеон Хил

„Мисли и забогатявай“ е наречен „Дядо на цялата мотивационна литература“. Наполеон Хил сега е включен в най-високите редици на световните победители.

Най-известният от всички учители по успех е прекарал „цяло състояние и по-голямата част от усилията за цял живот“, за да произведе философията „Закон за успеха“, която е в основата на неговите книги и която е толкова силно обобщена в тази. (Притежавам оригинално копие на тази книга и всичко започна за мен!)