Resfeber - Чужди думи с красиви значения

resfeber

Намерих тази статия, в която бяха изброени някои думи, които не бяха преводими на английски, Resfeber беше една от тези думи.


Интересното в тези красиви и проницателни думи е, че те показват емоционалния речник на културата. Те осигуряват прозорец към това как хората му виждат света, нещата, които ценят, или техните традиции.

Също така научаваме за техните естетически идеали или техните начини за изграждане на щастие. Толкова е интересно да се видят нещата, които те признават за важни и заслужаващи да се отбележат.

Ресфебер

Ресфебер е шведска дума, която означава - неспокойната надпревара в сърцето на пътешественика преди началото на пътуването, когато безпокойството и очакването са заплетени заедно.

Обичам тази дума, тъй като всички се надяваме да знаем какво е да се притесняваш преди неизвестно пътуване, независимо дали е действително или житейско.


Мисля, че е толкова готино, че шведците са създали дума, която толкова много от нас се чувстват, но може би не са признали.Посетете връзката, за да видите нашето ново Изявление тройници, възглавници и технологии подаръци, които са проектирани с красиви чужди думи, които описват атмосфера или момент.